BÜFÉ PÁLYÁZAT 2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A Szerencsi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:  

1.  

 • tagintézmény neve: Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  címe: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. 

 • büfé alapterülete: 26,3 m2 
 • minimum négyzetméter ár: 3200Ft 
 • bérbe vehető: a bérleti szerződésben meghatározottak szerint 
  • A közös használatú vásárlói tér takarítását a bérlő köteles ellátni! 

 

                                                                      I.       A pályázat tárgya:  

 

1./ A Szerencsi Szakképzési Centrum fent nevezett tagintézményeiben az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon

 

2./ A Szerencsi Szakképzési Centrum a fent meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tagintézmények fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására. 

 

3./ A nyertes pályázónak kell a tagintézményekben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie.  

 

Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben.  

 

A nyertes pályázó köteles figyelembe venni a tagintézmény-vezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál. 

 

Az iskolabüfé kínálatának kialakításakor az árusítható termékekkel kapcsolatban a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/1012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 129.§ és 130.§-ai irányadóak. Ennek megfelelően a nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termékek nem árusíthatók. 

 

4./ A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk: 

 

 • a pályázó szakmai múltja 
 • üzemeltetési terv a bérleti időszakra 
 • forgalmazni kívánt termékek bemutatása (teljes terméklista fogyasztói árral) 
 • • a pályázó által fizetendő bruttó éves bérleti díjra tett megajánlás 
 • referenciák. 

 

 

5./ A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell: 

 • rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz 
 • friss gyümölcsök (évszaknak megfelelően) 
 • tejdesszertek 
 • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel, korpás, magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér 
 • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak 
 • müzli szeletek 
 • aszalt gyümölcsök (kis adagokban)  
 • olajos magvak (kis adagokban). 

 

6./ A pályázatok elbírálásainak értékelési szempontjai: 

  

 • megajánlott éves bruttó bérleti díj  
 • tagintézményi referencia 
 • tagintézmény támogatása 
 • egyéb intézményi referencia 
 • forgalmazni kívánt termékek, árlista 
 • előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja a POS banki terminál bevezetését 
 • előnyt élvez az a pályázó aki szerződést köt Szép Kártya elfogadására 

 

Az azonos értékelést elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el. 

7./ A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a kialakított feltételrendszernek. 

 

8./ A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel a büfé üzemeltetésére határozott időtartamú bérleti szerződést köt 2019. augusztus 28-tól 2020. augusztus 28-ig. 

 

A nyertes pályázónak bérleti díjat és közüzemi költséget kell fizetni a büfé helyiségének használatáért. Az elektromos áramot, a vízhasználati-és csatornadíjat almérő órák alapján, a fűtési díjat a mindenkori légköbméter alapján. (Ha tagintézmény büfé helyiségében nincs almérő óra felszerelve, a rezsiköltség kalkuláció alapján történik). 

 

Az éves bérleti díj 1/12 részét és a közüzemi költséget a Szerencsi Szakképzési Centrum számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy az nem tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét (alap bérleti díj + rezsi díj). 

 

A megajánlott éves bérleti díjat 12 egyenlő részletben havonta kell megfizetni. 

 

Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani.  

 

A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre. A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázatot két eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani. 

 

Az üzemeltetési tevékenységéhez az engedélyek, okiratok fénymásolatának csatolása szükséges. 

 

9./ A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5. 11:00 

 

A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT” 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 1. személyesen a Szerencsi Szakképzési Centrum titkárságán:  

3900 Szerencs, Rákóczi út 93. II. emelet 

 1. postai úton: 3901 Szerencs, Pf.152 
 2. e-mail-ben: bufe@szerencsiszc.hu 

 

 

A büféhelyiség megtekintésére a tagintézmény képviselője előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít. 

 

 

A pályázattal kapcsolatban információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:  Telefon: +36 (47) 200 125 

E-mail: bufe@szerencsiszc.hu 

 

 

                                                                  II.       A részvétel feltételei:  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

 • a pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)  • a éves bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát; 
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal; 
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba; 
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni; 
 • a HACCP kibővített rendszerének való megfelelés; 
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása 
 • jogi személy esetében 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány vagy aláírás-minta. 

 

A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén. 

 

 

 1. Érvényességi feltételek  

 

Érvénytelen a pályázat, ha 

 

 nem a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,  ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,   ha hiányos. 

 

 

 1. Kizárási okok  

 

Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelőző egy évben a Szerencsi Szakképzési Centrum tagintézményeiben üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.  Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy valótlan tartalmú, hamis nyilatkozatot tett. 

 

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs mód! 

 

Elbírálás határideje: 2019. augusztus 6. 14:00  

  

A pályázat eredményéről a kiíró az eredményhirdetést követően e-mail üzenet formájában értesíti a résztvevőket.  

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati felhívás visszavonására / eredménytelenné nyilvánítására.  

  

  

Közzétéve: 2019. július 29.