Alapadatok

Közérdekű adatok a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint

Szerencsi Szakképzési Centrum

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név:

Szerencsi Szakképzési Centrum

Székhely:

3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.

Postai cím:

3901 Szerencs, Pf. 152.

Telefonszám:

+36 47 200 123

Faxszám:

-      

E-mail cím:

centrum@szerencsiszc.hu

Honlap:

https://szerencsiszc.hu

Ügyfélszolgálat:

Hétfő – Péntek: 9:00 – 11:00

Alapító okirat:

Alapító okirat

Alapító okirat módosítás

Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Szervezeti diagram

Vezetők és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Bukta Márta
főigazgató

+36 47 200 123
centrum@szerencsiszc.hu

Rubi Zsoltné
kancellár


+36 47 200 123
centrum@szerencsiszc.hu

Majkutné Csermely Lujza
főigazgató-helyettes

+36 47 200 123
centrum@szerencsiszc.hu

Petróné Lenyhárt Edit
gazdasági vezető

+36 47 200 123
centrum@szerencsiszc.hu

Ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, és az ügyfélfogadási rend

Titkársági referens:
Elérhetőség:
Telefon:
E-mail:
Ügyfélfogadási rend:

Nagy Katalin
3900 Szerencs, Rákóczi út 93. II. emelet
+36 47 200 123
centrum@szerencsiszc.hu
Hétfő – Péntek: 9:00 – 11:00

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és adatai

 

A Szerencsi Szakképzési Centrum tagintézményei

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai

Fenntartó / Irányító / Felügyelet / Alapítói jog

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Középirányító

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Szervezeti és működési szabályzat

Vezetői program

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
(feltöltés alatt!)

Hirdetmények, közlemények

  KIR Közzétételi Lista 2019
  2020-21. tanév felvételi tájékoztató
  Munkaterv 2019/20

Pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 


Projektek

Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

  Nem releváns

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti

egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs

jogokkal foglalkozó személy neveKözérdekű adatfelelős:
Betekintés helye:
Közérdekű e-mail cím:
Közadatkereső:

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata


3900 Szerencs, Rákóczi út 93. II. emelet
centrum@szerencsiszc.hu
Közadatkereső adatbázis

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

2016. év: 1db közérdekű adatigénylés
2017. év: 1db közérdekű adatigénylés
2018. év: nem történt közérdekű adatigénylés
2019. év: nem közérdekű adatigénylés
2020. I. félév: nem történt közérdekű adatigénylés

III. Gazdálkodási adatok

Éves költségvetés, költségvetés beszámolója

Költségvetés

2015. évi költségvetés
2016. évi költségvetés
2017. évi költségvetés
2018. évi költségvetés
2019. évi költségvetés
  2020. évi költségvetés

Költségvetési beszámoló

2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
  2019. évi költségvetési beszámoló

Foglalkoztatotti adatok, személyi juttatásokra vonatkozó adatok

 

2015

2016


2017
 

2018

2019

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Ösztöndíj tájékoztató (2020-tól)

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítések listája a 2019/2020. tanévben

Kötelezően közzéteendő szerződések adatai 5 millió Forint feletti összeghatárban

 

Megkötött szerződések teljesítésére vonatkozó adatok közbeszerzési eljárások alapján

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról: TFG nyílászáró

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról: DKA oktatási eszközök

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról: DKA oktatási eszközök 2.

5MFt feletti szerződések összesítő táblázata 2018

5Mft feletti szerződések összesítő táblázata 2019

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

KEHOP-5.2.10-16-2016-00127 támogatási szerződés

GINOP-6.2.3-17-2017-00034 támogatási szerződés
GINOP-6.1.3-17-2018-00032 támogatási szerződés

Közbeszerzési információk

Közbeszerzések

Közbeszerzési terv 2015 ((feltöltés alatt!)
Közbeszerzési terv 2016
Közbeszerzési terv 2017
Közbeszerzési terv 2018
Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési eljárások
Megindított közbeszerzési eljárások (2018-2020)
Közbeszerzési hirdetmények
Közbeszerzési hirdetmények (2018-2020)

Közbeszerzési és KEF-szerződések


(feltöltés alatt!)

Archív adatok
(feltöltés alatt!)