GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására – A pályázat 2019. aug. 30-án lezárult.

– a kedvezményezett: Győri Műszaki Szakképzési Centrum, a Szerencsi Szakképzési Centrum együttműködő partnerként vesz részt a projektben.
– a támogatás összege: 2 milliárd Ft

– a támogatás mértéke: 100 %

– a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. április 30. (Új Gyakornoki programban meghosszíbbítva)

 

GINOP-5.2.4-19- Új gyakornoki program

A Program alapvető célja a szakképzésből kilépő, felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, amihez a vidéki vállalkozások a gyakornokok foglalkoztatásához bér- és járuléktámogatást igényelhetnek, illetve a gyakornok mellé a vállalkozás kijelölhet egy fő vállalaton belüli segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartót is, akinek a bérköltsége szintén elszámolható a pályázatban. Továbbá a Program a munkaterületének kialakítását is támogatja, azaz igényelhető támogatás anyagköltségre, eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére, vagy akár infrastrukturális és ingatlan beruházásra is.

Támogatás összege: minimum 2.500.000 Ft - maximum 22.176.000 Ft.


Támogatási formája: vissza nem térítendő
Foglalkoztatás ideje: 6 + 3 hónap
Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások
Pályázni lehet: 2019. november 26 – 2021. április 30.

Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható.

Gyakornokkal szembeni elvárások:

  • 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában
  • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést (kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket)
  • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik
  • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik
  • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált 

 

Tisztelt Vállalkozók!

A GINOP 5.2.4-19 Új gyakornoki programra pályázóknak igazolni kell, hogy felvették a kapcsolatot a területileg illetékes szakképzési centrummal, az ezt igazoló lapot csatolni kell a pályázati dokumentációhoz. Az igazolólapot – az Észak-magyarországi Régió esetében – az Egri Szakképzési Centrum kancellárja adja ki.

Kérjük, töltse le www.egriszc.hu oldalról a kapcsolatfelvételhez szükséges adatlapot, kitöltve küldje vissza a szoke.csilla@egriszc.hu e-mailcímre, hogy ennek alapján el tudjuk készíteni az Igazoló lapot. Ugyanakkor telefonon szíveskedjen időpontot egyeztetni a projektmenedzsmenttel az igazolólap személyes átvételére. Tel: Szőke Csilla 06-70-331-1674

Az egyeztetett időpontban a vállalkozások képviseletére jogosult személyt várják az Egri Szakképzési Centrumban. Kérjük, vigye magával a kitöltött adatlap eredetijét!

A személyes megjelenéstől nem tudunk eltekinteni, hiszen ekkor kapnak tájékoztatást a későbbi projektegyüttműködésről és a szükséges dokumentációkezelésről.

Pályázati munkájukhoz sok sikert kívánunk!

INFORMÁCIÓ:

Egri Szakképzési Centrum:

SzerencsiSzakképzési Centrum:

 

 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
gyakornok@egriszc.hu

Online ügyfélszolgálatunk kérdését legkésőbb 2 munkanapon belül dolgozza fel.