GINOP-6.2.3-17

2018 | 07 | 06

Szerencsi Szakképzési Centrum

 

GINOP-6.2.3-17 – A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN
      
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

A PROJEKT CÍME: A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 549,82 MILLIÓ FORINT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2020.06.30.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-6.2.3-17-2017-00034

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

 A Szerencsi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében valósítja meg a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztését az Európai Unió támogatásával. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege: 549,82 Millió Ft. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A projekt megvalósulási időszaka: 2018. január 02. - 2020. június 30. A megvalósítás a Szerencsi Szakképzési Centrum mind a 7 tagintézményét érinti. A projekt célja hozzájárulni Magyarország és az Európai Unió azon céljához, mely szerint 10% alá kell csökkenteni a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számát, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program hosszú távú célja a tanulói készségek és képességek fejlesztése. További cél a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is. A projektnek több célcsoportja van. Elsődlegesen a Szerencsi Szakképzési Centrumban tanuló diákok és pedagógusok. Mellettük pedig a fejlesztésektől függően hol közvetett, hol közvetlen célcsoportként a szerencsi és a Szerencsi Szakképzési Centrum vonzáskörzetében élő általános iskolai diákok, illetve a szakképzéssel együttműködő helyi gazdálkodó szervezetek, tágabb értelemben pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei teljes szakképzési és munkaerőpiacon megjelenő szereplők is. A projekt elsődleges célja az iskolát képzettség nélkül elhagyók számának csökkentése.

A projekt tevékenységei:

·      Helyzetértékelésen alapuló fejlesztés kidolgozása az érintettek bevonásával. A helyzetértékelés a GINOP-6.2.2 felhívásban megfogalmazott szempontrendszer alapján történik.

·      A helyzetelemzés során a GINOP-6.2.2 projektben megfogalmazott szakmai szempontrendszer alapján kidolgozásra került a szakképzési centrum cselekvési terve.

·      A pályaorientáció fejlesztésének hatására növekedjen a Szerencsi Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézményeibe a jelentkezők száma. A szakember utánpótlás szempontjából fontos, hogy többen válasszák a szakmai képzést.

·      Készségméréssel, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztéssel csökkenjen a lemorzsolódás: A lemorzsolódás legfontosabb eszközének a kiscsoportos és egyéni fejlesztést tartjuk. A fejlesztésbe azokat a diákokat vonjuk be, akik a kompetencia mérésen nem teljesítették az elvárt szintet.

·      Az iskola képes legyen formálni az egyéni életpályát, sikerességet: A képzés mellet erősíteni kell a nevelési feladatokat, amelyek sok esetben kompenzálják a szociális hátrányokat. Ennek különös jelentősége van a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében.

·      Kulcs-kompetenciák fejlesztése erősödjön az iskolai rendszerű képzésben: A gazdaság igényei alapján fejleszteni kell a munkáltatók által elvárt szakmai, informatika, idegennyelvi kompetenciákat. Fontos feladat e mellett a személyes, a társas és a szociális kompetenciák fejlesztése.

·      A szervezett tehetség-felismerés és tehetséggondozás javuljon az iskolában: A szakmai képzésnek is fontos feladata a tehetségek felismerése és fejlesztése.

·      A példaképek alapján pozitív pályakép kialakítása a hátrányos helyzetű diákokban.

·      Alakuljon ki partnerség az országos projektekkel: A helyi szakmai képzési rendszer fejlesztése során ki kell alakítani az együttműködést az országos fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy a központilag kifejlesztett módszertanokat, mérőeszközöket alkalmazni lehessen helyi szinten is.

·      Együttműködés a gazdaság szereplőivel: A szakmai képzés fejlesztésének alapja a gazdaság vezérelt szemlélet.

·      A formális képzési rendszeren kívül projekt- szemléletű, élmény alapú tanulási lehetőség biztosítása: Az iskolai sikerességhez jelentősen hozzájárul a motiváció.

·      Minőségirányítási rendszer szerinti, tényeken alapuló, szabályozott működés.

A projekt keretében tett kötelező vállalások