Asztalos bemutató foglalkozás

A 9/4 osztályos asztalos tanulók a fa- és bútoripari alapgyakorlat bemutató óráján egy keretszerkezet ollós csap sarokkötését készítették el oktatójuk, Sipos Alfréd irányításával.

Cél a tanulók kompetenciafejlesztése és sikerélményük megélése az alábbi területeken:

  • a keretszerkezet vetületi rajzának és méretezésének értő olvasása;
  • önállóan képesek legyenek feladatutasításokat értelmezni;
  • önállóan tudjanak dönteni a fakötés készítésének műveleti sorrendjéről;
  • képesek legyenek a kézi szerszámokat balesetmentesen és szakszerűen használni;
  • munkájukat méretpontosan és megfelelő minőségben tudják átadni.

A bemutató óra eredményes teljesítése köszönhető mindazoknak a kedves kollégáknak is, akik részesei a gyerekek nevelő és oktató munkájának. Jóleső érzés az oktatóknak, és sokkal inkább sikerélmény a diákoknak a saját két kezükkel létrehozott érték. Külön köszönet illeti Molnár János gyakorlati oktató urat, aki tevékenyen részt vett a bemutató óra előkészítésében. Köszönettel: Sipos Alfréd.