Erasmus+ akkreditáció

A Szerencsi Szakképzési Centrum 2021 októberében benyújtott Erasmus+ pályamunkája pozitív elbírálásban részesült, így a konzorcium Erasmus+ Akkreditációs Tanúsítványt nyert el a szakképzési szektoron belül (KA-120-VET). A tanúsítvány elnyerésével 2022-2028 között évről-évre különböző mobilitási tevékenységeket valósítunk meg Európa-szerte.

Az Erasmus+ akkreditáció konzorciumában résztvevő intézményeink, a következő iskoláink:

  1. SZSZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola
  2. SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola
  3. SZSZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
  4. SZSZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola
  5. SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
  6. SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

A Centrum és az Intézmények az akkreditáció felhasználásával, együttes összefogásban kívánják növelni a nemzetközi programokban résztvevő munkatársak és tanulók számát, különös tekintettel a kevesebb lehetőségekkel rendelkező fiatalokra. A célunk az, hogy a diákok egyrészről versenyképes elméleti, illetve gyakorlati szakmai ismeretekre tegyenek szert, másrészről ezeket az ismereteket kiegészítve az élet több területén is alkalmazható szociális, gazdasági és nemzetközi tudással rendelkezve lépjenek ki a nyílt munkaerőpiacra. Ennek értelmében az intézmények vezetősége és a tantestületek tagjai különböző szakmai továbbképzéseken vesznek majd részt, ahol számtalan jó gyakorlatot és pedagógiai módszert sajátítanak majd el, melyek alapján kidolgozzuk az intézményi, illetve az egyéni szükségleteinkre reagáló megoldásainkat. Mindennapi oktatási tevékenységünk során olyan képzési rendszer kialakítására törekszünk, melynek hatására a nálunk végzett pályakezdők a társadalom teljesértékű tagjaiként vehetnek majd részt a globális kihívások kérdéseinek megválaszolásában.