Kitüntetést kapott Erdélyiné Kocsis Csilla

Március 15. alkalmából adományozott, állami kitüntetéseket adott át az Innovációs és Technológiai Minisztérium augusztus 17-én a budapesti Vigadóban.

Az eseményen Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést vehetett át Erdélyiné Kocsis Csilla, a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola egykori igazgatója, akinek Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár nyújtotta át az elismerést.

Az ünnepségen elhangzott: Erdélyiné Kocsis Csilla példaértékű pedagógiai tevékenységéért, a sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskolában iskolavezetőként végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkájáért, a Zempléni térség szakképzésének megújításában, színvonalának emelésében elért eredményeiért, valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum működésének elindításában szakmai főigazgató-helyettesként kifejtett áldozatos tevékenysége elismeréseként kapta a díjat.

A rendezvényen részt vett dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke és Bukta Márta, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója, akik szintén gratuláltak a díjazottnak.

Erdélyiné Kocsis Csillának köszönjük a munkáját, ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Szakmai életút - Erdélyiné Kocsis Csilla

Erdélyiné Kocsis Csilla 1960.01.05-én született Berettyóújfalun, pedagógus szülők második gyermekeként. Érettségi után a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola levelező tagozatán tanult, és ott szerzett általános iskolai tanár végzettséget magyar nyelv és irodalom – történelem szakon. Ez alatt az idő alatt a közoktatás és a közművelődés számos területét megismerhette, hiszen dolgozott óvónőként, kollégiumi nevelőként, általános iskolai tanárként és könyvtárosként.

1982-ben - főiskolai tanulmányainak befejezése után - került jelenlegi munkahelye jogelődjéhez, a 117. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe, ahol magyar-történelem szakos tanárként, osztályfőnökként és később munkaközösség-vezetőként végezte munkáját. Ez idő alatt tehetséges tanulókat indított országos anyanyelvi, előadói és tantárgyi versenyeken. Közülük többen Kazinczy-díjat, illetve országos dobogós helyezést értek el. Oktatási módszereit mindig az igényesség jellemezte. Hivatását mindig jókedvvel, szeretettel és humorral gyakorolta. Segítőkészsége és munkabírása mindenki számára példaértékkel bírt.

1994 és 1997 között egyetemi tanulmányokat folytatott az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Magasabb szintű végzettségét az iskolában ez idő alatt induló szakközépiskolai képzésben kamatoztatta. Ez új kihívást jelentett számára, és 1997-től érettségi elnökként még több tapasztalatot szerzett a középfokú oktatás ezen területén.

Közben 1994-től 2012-ig folyamatosan vezetői feladatokat látott el, igazgatóhelyettesként; tagintézményvezető-helyettesként főbb tevékenységei közé tartozott a közismereti tantárgyak iskolai szintű gondozása, a nevelési, a minőségbiztosítási és a szakmai munka szervezése, irányítása.

A vezetői feladatok ellátásához szükséges közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát a BME Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerezte 2002-ben.

2012-től áprilisától 2015 júliusáig tagintézmény-vezetőként szervezte, irányította a szakképző iskola életét. Mindvégig támogatta kollégái szakmai törekvéseit, nyitott volt az új eszközök és módszerek kipróbálására.

Vezetői munkássága alatt közreműködött az iskolai dokumentumok létrehozásában, folyamatos felülvizsgálatában, korrekciójában. Aktív résztvevője volt a Szakiskolai Fejlesztési Program II. Minőségfejlesztés alprogramjának, melynek keretében nevéhez fűződik annak a hazai és a nemzetközi Peer review-nak a megvalósítása, ahol az iskolánkat első körben hazai, második körben külföldi (finnországi) szakemberek értékelték. Mindvégig figyelemmel kísérte a Zempléni térség gazdasági változásait, és igyekezett az iskola szakképzési palettáját ennek megfelelően alakítani.

2015 nyarán megpályázta és elnyerte az induló Szerencsi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettesi posztját. Egy évig dolgozott a Centrum szakmai vezetőjeként, majd igazgatóként visszatért a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába, abba az intézménybe, ahol az előző évtizedekben is dolgozott. Jelenleg itt lát el vezetői feladatokat.

Határozott egyénisége, széleskörű műveltsége, céltudatossága alkalmassá tette arra, hogy összetartó iskolai közösséget építsen a nevelőkből és mindenkori tanítványokból. Fegyelmezett, magas színvonalú szakmai és vezetői munkára törekvését életelvként követik pedagógus kollégái. Olyan nevelőtestületet igyekezett kialakítani, amely hivatása magaslatán nem csak a szakmára készít fel, nem csak a közismereti műveltséget nyújtja, hanem a személyiség formálása áll a figyelem középpontjában.

Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik – ezért hiteles minden megnyilvánulása.
Életpályáját a színesség, a sokrétűség, a dinamizmus, a pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemzi.