Képzések

A Szerencsi Szakképzési Centrum 2018/19-es tanávre vonatkozó beiskolázása ágazatokra, szakképesítésekre, köznevelési feladatok ellátására

Megtekintés / Letöltés


Felnőttoktatás

 • Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni.
 • Azoknak a tanulóknak, akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.
 • Azoknak a tanulóknak, akik határterületeken szeretnének elhelyezkedni, és ehhez mindkét szakterület megismerésére/elsajátítására szükségük van.
 • Azoknak a tanulóknak, akik 13-14 évesen nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, hogy nagyobb ön- és pályaismerettel érdeklődésüknek és képességeiknek valóban megfelelő szakmát sajátíthassanak el.
 • Azoknak a pályakezdőknek, akik első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő piacon.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni a munkaerő-piacon, akár szakmaváltással is.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. GYES), és korábbi szakmájukat szeretnék kiszélesíteni.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piacon nem mutatkozik kereslet, így szeretnének a helyi gazdaság igényeihez jobban illeszkedő szakmát elsajátítani.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik vállalkozásba kezdtek és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási kínálatát bővíteni.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképességüket.
A felnőttoktatás formái iskolai rendszerű szakképzés esetén
Nappali A tanórák számának a kerettantervben meghatározott kötelező tanórai foglalkozások 90%-át el kell érnie.
Esti A tanórák számának a kerettantervben meghatározott kötelező tanórai foglalkozások 50%-át el kell érnie. A gyakorlati képzés jelenléti óraszáma a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám 60%-a. Az elméleti képzés jelenléti óraszáma a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább 10%-a.
Levelező A gyakorlati képzés jelenléti óraszáma a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám 20%-a.
Távoktatás
Egyéb sajátos munkarend

 

A felnőttoktatásba bekapcsolódhat:

Esti vagy levelező munkarend szerint felnőttoktatásra az járhat, aki még nem szerzett a magyarországi iskolai rendszerben szakképesítést, vagy csak egy szakképesítést szerzett (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Felső korhatár nincs!
A képzésekről bővebb információt a tagintézmények titkárságán és honlapján szerezhet.

A felnőttoktatásban résztvevők juttatásai:

 • Tanulószerződés köthető
 • Diákigazolvány igényelhető
 • A 2. szakképesítés megszerzése ingyenes

Jelentkezés:

A honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével, amelyet kérünk a képzést indító iskolába küldjenek be.


Felnőttképzés

A Szerencsi SZC célja, hogy a térség meghatározó szakképző intézményeként magas szakmai színvonalú oktatómunkát folytasson, és új lehetőségeket keresve folyamatos fejlődést valósítson meg a felnőttképzés területén.

Ezen célokra alapozva évente, képzésenként meghatározzuk minőségcéljainkat, a minőségcélok eléréséhez szükséges feladatokat, erőforrásokat, felelősöket és számszerűsíthető mutatókat. Eközben ösztönözzük a szervezeti kultúra fejlesztését, a minőségközpontú gondolkodásmód és tevékenység erősítését a vezetés, a tervezés, az ellenőrzés és az értékelés minden területén.

Minőségcéljaink:

A képzés minőségére vonatkozóan:
– a vizsgázók éves átlageredményei,
– a lemorzsolódási arány.
A hallgatói elégedettségmérésre vonatkozóan:
– a hallgatói elégedettségmérés éves átlageredményei.

A Szerencsi SZC tevékenységét a hallgatók, az oktatók és egyéb dolgozók, valamint a fenntartó és a külső partnerek teljes megelégedésére kívánja végezni. Elvárja valamennyi dolgozójától minőségpolitikájának ismeretét és az aktív részvételt annak megvalósításában. Jelentkezz!


Ügyfélfogadási rend:

Munkanapokon: 9.00-11.00 óráig

Kapcsolat:

Sági Zoltán szakképzési referens
3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc utca 93.
E-mail: centrum@szerencsiszc.hu
Tel.: 06-21-345-7050