Ugrás a fő tartalomra

3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.


+3647200123

Projektek


GINOP-6.2.3-17-2017-00034

GINOP-6.2.3-17-2017-00034

A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

2018 | 07 | 06
Szerencsi Szakképzési Centrum

GINOP-6.2.3-17 – A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN      
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A PROJEKT CÍME: A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 549,82 MILLIÓ FORINT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100% Európai Uniós támogatással
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2020.06.30.
A PROJEKT TÉNYLEGES BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.11.30.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-6.2.3-17-2017-00034

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

 A Szerencsi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében valósítja meg a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztését az Európai Unió támogatásával. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege: 549,82 Millió Ft. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A projekt megvalósulási időszaka: 2018. január 02. - 2020. június 30. A megvalósítás a Szerencsi Szakképzési Centrum mind a 7 tagintézményét érinti. A projekt célja hozzájárulni Magyarország és az Európai Unió azon céljához, mely szerint 10% alá kell csökkenteni a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számát, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program hosszú távú célja a tanulói készségek és képességek fejlesztése. További cél a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is. A projektnek több célcsoportja van. Elsődlegesen a Szerencsi Szakképzési Centrumban tanuló diákok és pedagógusok. Mellettük pedig a fejlesztésektől függően hol közvetett, hol közvetlen célcsoportként a szerencsi és a Szerencsi Szakképzési Centrum vonzáskörzetében élő általános iskolai diákok, illetve a szakképzéssel együttműködő helyi gazdálkodó szervezetek, tágabb értelemben pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei teljes szakképzési és munkaerőpiacon megjelenő szereplők is. A projekt elsődleges célja az iskolát képzettség nélkül elhagyók számának csökkentése.

A projekt tevékenységei:

·      Helyzetértékelésen alapuló fejlesztés kidolgozása az érintettek bevonásával. A helyzetértékelés a GINOP-6.2.2 felhívásban megfogalmazott szempontrendszer alapján történik.

·      A helyzetelemzés során a GINOP-6.2.2 projektben megfogalmazott szakmai szempontrendszer alapján kidolgozásra került a szakképzési centrum cselekvési terve.

·      A pályaorientáció fejlesztésének hatására növekedjen a Szerencsi Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézményeibe a jelentkezők száma. A szakember utánpótlás szempontjából fontos, hogy többen válasszák a szakmai képzést.

·      Készségméréssel, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztéssel csökkenjen a lemorzsolódás: A lemorzsolódás legfontosabb eszközének a kiscsoportos és egyéni fejlesztést tartjuk. A fejlesztésbe azokat a diákokat vonjuk be, akik a kompetencia mérésen nem teljesítették az elvárt szintet.

·      Az iskola képes legyen formálni az egyéni életpályát, sikerességet: A képzés mellet erősíteni kell a nevelési feladatokat, amelyek sok esetben kompenzálják a szociális hátrányokat. Ennek különös jelentősége van a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében.

·      Kulcs-kompetenciák fejlesztése erősödjön az iskolai rendszerű képzésben: A gazdaság igényei alapján fejleszteni kell a munkáltatók által elvárt szakmai, informatika, idegennyelvi kompetenciákat. Fontos feladat e mellett a személyes, a társas és a szociális kompetenciák fejlesztése.

·      A szervezett tehetség-felismerés és tehetséggondozás javuljon az iskolában: A szakmai képzésnek is fontos feladata a tehetségek felismerése és fejlesztése.

·      A példaképek alapján pozitív pályakép kialakítása a hátrányos helyzetű diákokban.

·      Alakuljon ki partnerség az országos projektekkel: A helyi szakmai képzési rendszer fejlesztése során ki kell alakítani az együttműködést az országos fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy a központilag kifejlesztett módszertanokat, mérőeszközöket alkalmazni lehessen helyi szinten is.

·      Együttműködés a gazdaság szereplőivel: A szakmai képzés fejlesztésének alapja a gazdaság vezérelt szemlélet.

·      A formális képzési rendszeren kívül projekt- szemléletű, élmény alapú tanulási lehetőség biztosítása: Az iskolai sikerességhez jelentősen hozzájárul a motiváció.

·      Minőségirányítási rendszer szerinti, tényeken alapuló, szabályozott működés.

A projekt keretében tett kötelező vállalások
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM „A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN” CÍMŰ PROJEKTJÉRŐL

A Szerencsi Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében valósította meg a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztését az Európai Unió támogatásával. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege: 549,82 Millió Ft volt. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.

A projekt megvalósításában a Szerencsi Szakképzési Centrum mind a 7 tagintézménye részt vett. A pályázat célja volt, hogy csökkenjen a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók száma, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program során megtörtént a tanulói készségek és képességek fejlesztése. Az intézményi rendszer átfogó fejlesztése alatt pedagógus továbbképzések és intézményi infrastruktúra fejlesztés is történt. A projektnek több célcsoportja volt, elsődlegesen a Szerencsi Szakképzési Centrumban tanuló diákok és pedagógusok. Mellettük pedig a fejlesztésektől függően hol közvetett, hol közvetlen célcsoportként a szerencsi és a Szerencsi Szakképzési Centrum vonzáskörzetében élő általános iskolai diákok, illetve a szakképzéssel együttműködő helyi gazdálkodó szervezetek, tágabb értelemben pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei teljes szakképzési és munkaerőpiacon megjelenő szereplők is.

A pályázat keretében a lemorzsolódás csökkentése érdekében kis létszámú tanulócsoportos foglalkozásokat tartottak a pedagógusok, ahol az alapkészségek fejlesztése mellett többek között tanulói problémamegoldó készségfejlesztés is történt. Ennek köszönhetően a tanulók eredményei jelentős mértékben javultak.

Megvalósultak az oktatás világából a munka világába való hatékony és eredményes átlépést segítő példakép programok, az iskolában végzett sikeres diákok részvételével.  Emellett a diákoknak prevenciós és kortárssegítő programokat is szerveztek. A roma tanulók számára támogatást nyújtó, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló tevékenységek is megtörténtek.

A projekt keretében eszköz-és infrastruktúra fejlesztések valósultak meg: számítástechnikai eszközöket, szabadidős eszközöket, közösségi bútorokat sikerült beszerezni.

A Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása a projekt kiemelkedő eredménye. Ebben a speciális oktatási térben projekt alapú oktatás zajlik. Az alkotóműhelyben a diákok megismerhetik és kipróbálhatják a legkorszerűbb technológiákat, többek között a programozott 3D nyomtatást, a lézervágást, a CNC megmunkálást vagy a számítógépes program alapján működő hímző- varrógépet.

A projekt lehetőséget teremtett tanórán kívüli programok szervezésére: a diákok tanulmányi kirándulásokon, színház- és múzeumlátogatásokon, valamint egyéb kulturális programokon vettek részt.

További információ: www.szerencsiszc.hu

 

GINOP-6.2.3-17-2017-00034


Csatolt fájlok

GINOP_6.2.3 2_20221220.pdf

Letöltés


KIMIKK
Alfafém Bt.Certa Szerszámkészítő és Alkatrészgyártó Kft.Diapolo Sport Kft.ÉMÁSZ Hálózati Kft.ÉPSZER Kft.G-Mínusz Kft.Halász Produkt Kft.INNOTEAM Kft.Jabil Circuit Hungary Kft.Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft.Kormos Zsuzsanna e.v.MOL Petrolkémia Zrt.Paul és Társa Kft.Prec-Cast Öntödei Kft.TIREK-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.UNIO COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen Működő RészvénytársaságVilant Kft.

  • SZC logo fehér
  • Szerencsi Szakképzési Centrum

   3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.

  • Telefon: +3647200123

   E-mail: centrum@szerencsiszc.hu

   OM azonosító: 203055

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000724


  2024Szerencsi Szakképzési Centrum