Ugrás a fő tartalomra

3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.


+3647200123

Projektek


GINOP-6.2.7-20-2021-00030

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Szerencsi Szakképzési Centrum

A PROJEKT CÍME: A Szerencsi Szakképzési Centrum égisze alatt létrejövő Ágazati Képzőközpont infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúra kialakításával

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 279 887 050 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2023. 11. 30.

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: GINOP-6.2.7-20-2021-00030

A Szerencsi Szakképzési Centrum Európai Uniós pályázatból valósítja meg Szerencsen (3900 Szerencs, Rákóczi u. 93.; 3900 Szerencs, Keleti – Ipartelep 3. sz.), Encsen (3860 Encs, Szabadság u. 10.), Tiszaújvárosban (3580 Tiszaújváros, Rózsa u. 10.), Sátoraljaújhelyen 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10, továbbá Fejes István u. 14. ) az Ágazati Képzőközpont kialakítását gépészet és vendéglátás-turizmus ágazatban, továbbá a megjelölt helyszínekre modern, az ágazati képzéshez szükséges eszközök beszerzését.

Az Ágazati Képzőközpont létrehozásának és működtetésének célja, hogy a Szerencsi Szakképzési Centrumban tanulók az Ipar 4.0 követelményeinek megfelelő, legmodernebb eszközöket használva sajátíthassák el az adott ágazati képzés követelményeit. Ezáltal olyan tudásra, kompetenciákra tegyenek szert, mely a munkaerőpiacra történő kilépésüket segíti.

A projekt megvalósítása során megtörténik a Keleti – Ipartelep villamossági fejlesztése, az elektromos hálózat felújítása.

A gépészet és vendéglátás-turizmus ágazatban történő képzéshez szükséges, modern eszközök beszerzése projektforrásból történik.

A pályázati program megvalósítása során megvalósul az Ágazati Képzőközpont létrehozását támogató képzés, melyen a Szerencsi Szakképzési Centrumban dolgozó oktatók, szakoktatók és külső gazdasági szakemberek vesznek majd részt.

Az önállóan működő Ágazati Képzőközpont 2022. második felében megkezdi működését. 

 

Ágazati képzőközpont létrehozása

A projekt kiemelt vállalása volt az Szerencsi SZC Ágazati Képzőközpontjának létrehozása. A Szerencsi Regionális Ágazati Képzőközpontot (SZÁK) három vállalkozás és az SZSZC hozta létre, a gépészet és az épületgépészet ágazatokban, a Centrum iskolái által oktatott szakmák bevonásával. A SZÁK tagjai és tulajdoni hányaduk:

 • Handsolart Kft. 25%
 • Norvex Kft. 25%
 • Pós Tamás egyéni vállalkozó 25%
 • Szerencsi Szakképzési Centrum 25%

A nonprofit Kft. bejegyzésére 2023. augusztus 18-án került sor. A SZÁK a 2023/24-es tanévre vonatkozólag megkezdte működését az említett ágazatokban oktatott szakmák tekintetében.

Az SZSZC kiemelten fontosnak tartja, hogy innovatív eszközökkel járuljon hozzá a térségben folyó szakképzés színvonalának emeléséhez. Ennek eszközeként hozta létre a SZÁK-ot, amely új távlatokat nyitott a szakirányú oktatásban, szakmai képzésben.

A legfőbb célkitűzés az ágazatok népszerűsítése a gyakorlati oktatás eredményességének növelésével, a tanulók érdekeinek figyelembevételével azért, hogy egyre több magasan képzett szakember kerüljön ki a térség munkaerő piacára, miközben jelentősen csökken a pályaelhagyó szakemberek száma. Mindezen célok megvalósítása szoros együttműködésben zajlik a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarával, a szakképző intézményekkel, valamint a vállalkozásokkal.

 

 

 

Ágazati képzőközpontok létrehozását és tevékenységét támogató képzések

 

Az Ágazati Képzőközpont létrehozását és tevékenységét támogató képzések esetében 5-5 képzés közül választhattak az érdeklődő oktatók és a duális partnerek képviselői. A képzéseket egy külső cég – a Nevelős Oktatás Kft. - bevonásával szerveztük és bonyolítottuk le 2023. nyarán online oktatás formájában.

A képzéseket a centrum duális partnerei és a centrum dolgozói számára hirdettük meg. A képzésekre a Centrum minden iskolájából jelentkeztek az oktatók és a duális partnerek is, összesen 163 fő. Mind a 163 fő eredményesen végezte el a képzést, mely elektronikus módon kiállított tanúsítvány megszerzésével zárult.

 

Tevékenységet támogató képzés

Részt vett

Létrehozást támogató képzés

Részt vett

„Én a jövő” - tudatos életpályaépítés, vállalkozóvá válás

19 fő

A projektalapú oktatás az új szakképzési rendszerben

17 fő

„Innovatív vállalat”- vállalkozás tovább fejlesztésének lehetőségei az ÁKK duális szakképzési rendszerében

14 fő

A szakmai alaptudást és kompetenciát biztosító, a duális képzésbe való belépésre feljogosító ágazati alapoktatás és alapvizsga

18 fő

„Modern oktatás- út a sikeres vállalkozáshoz”

16 fő

Digitalizáció az új duális szakképzési rendszerben

17 fő

„Pozitív pszichológia a műhelyben”- a tanulói motiváció erősítése

19 fő

Szakképzés 4.0 stratégia alapján kialakított szakirányú oktatás, illetve a szakmai vizsgák

16 fő

„Vállalkozói érzékenyítés” - tanulók befogadásának előnyei a KKV fejlődésében

13 fő

Szakképzés 4.0, a szakképzés tartalmi megújítása

14 fő

A képzéseken olyan, a szakképzéssel kapcsolatos fontos kérdésekre kaphattak választ a résztvevők, melyeket a mindennapok során rendkívül jól kamatoztathatnak és kamatoztathatnak munkájukban.

Résztvevők megoszlása

Szerencsi SzC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola: 11 fő

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola: 63 fő

Szerencsi SzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium: 19 fő

Szerencsi SzC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola: 30 fő

Szerencsi SzC Tokaji Ferenc Technikum Szakgimnázium és Gimnázium: 10 fő

Szerencsi SzC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola: 15 fő

Duális partner: 13 fő

Centrum dolgozó: 2 fő

 

Erre a tevékenységre fordított összeg 14.500.000.- Ft.

 

 

 

Eszközbeszerzés a pályázat keretében

 

A projekt keretében létrehozott Ágazati Képzőközpont működtetéséhez szükséges oktatási eszközök beszerzését is lefolytattuk. Ennek keretében olyan, a modern technológiai és munkaerőpiaci elvásároknak megfelelő gépészeti és épületgépészeti oktatási eszközök kerültek beszerzése, melyeknek köszönhetően az Ágazati Képzőközpont oktatói és diákjai a XXI. századi követelményeknek megfelelő munkaeszközökön oktathatnak és tanulhatnak.

Mivel az SZSZC az Ágazati Képzőközpontot két fő ágazatra építve hozta létre, így főleg gépészet és épületgépészet ágazatok oktatásában alkalmazott gépek, berendezések kerültek megvásárlásra.

A Centrum négy iskolájában (Aba, Brassai, Műszaki, Trefort) oktatnak gépészet ágazatba és két iskolában (Brassai, Műszaki) épületgépészet ágazatba tartozó szakmákat, így az oktatási eszközök ezeken a helyszíneken kerültek elhelyezésre.

Ezen kívül új számítógépek és iskolabútorok is beszerzésre kerültek, melyek emelik az oktatás technológiai és kényelmi színvonalát.

Az beszerzett oktatási és informatikai eszközök, valamint az iskolabútorok értéke összesen br. 179.899.286 Ft, amely összeg az alábbiak szerint oszlik meg:

Aba: 28.336.803.- Ft

Brassai: 86.804.460.- Ft

Műszaki: 46.584.771.- Ft

Trefort: 16.356.499.- Ft

 

 

 

 

Infrastrukturális fejlesztések

2023 őszén további infrastrukturális fejlesztésekre került sor a pályázatban érintett Szerencsi SzC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskolában és a Szerencsi SzC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskolában.

Szerencsi SzC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola Keleti Ipartelepen található tanműhelyének tetőszerkezete újult meg, valamint megtörtént az épület nyílászáróinak a cseréje is. Az iskola Ondi úti épületében található gépész szaktantermek külső nyílászáróinak cseréje is a pályázat keretében újult meg.

A Keleti ipartelep felújítása összesen br. 24.530.354 Ft-ba került, az Ondi úti épület nyílászáróinak cseréje br. 3.747.731 Ft-ba került. Összesen a Műszaki Iskola épületeit érintő felújítások br.28.278.085 Ft összegben valósultak meg.

Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola Rákóczi út 59. szám alatti épületének tetőszerkezete is felújításra került. Az ezzel kapcsolatos munkálatok szintén 2023. őszén valósultak meg, br. 18.303.206 Ft értékben.

 

 

 

Zárórendezvény

Az ünnepélyes projektzárót december 8-án tartottuk a Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskolában. Az eseményen elsőként Rubi Zsoltné kancellár köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Szerencsi SZC gépészet és épületgépészet ágazatokban hozta létre az ágazati képzőközpontot, emellett a projekt segítségével 4 intézményünket tudtuk fejleszteni.

Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára beszédében elmondta, hogy a gyakorlat mindig lenyűgözi a gyerekeket és talán innovatív gondolatokat is ébreszt bennük. – Az oktatás, a szakképzés nehéz helyzetben van azért, mert a gazdaság, a környezet olyan gyorsan változik körülöttünk, hogy egyszerűen nem tudunk vele lépést tartani. Ez igaz az elmélet és a gyakorlat átadására is. Ezért nagyon fontos, hogy megtanuljunk együtt dolgozni, együtt gondolkodni a gazdálkodókkal. Ha ezt megtanuljuk, akkor tőlük át tudjuk venni a legújabb technológiákat és ha mindez megtörténik, akkor olyan tudást tudunk a gyerekeknek adni, amelyek nem kétséges, hogy egész életen át fogják őket kísérni – hangzott el.

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője elmondta: a céljuk, hogy minél több fiatal tudja elképzelni a jövőjét ezen a vidéken. Ha valaki egy olyan vállalkozással kapcsolatba kerül, ami jövőképet tud adni neki, az egy óriási lehetőség. A szakképzés ebben egy hihetetlen nagy potenciál. – Azért dolgozunk, hogy legyen egy nagyon jó infrastruktúra, jó utakon lehessen eljönni ide, de a legfontosabb a közösség. És ebben az oktatásnak és a szakképzésnek nagy szerepe van. Ezért a munkáért mindenki csak hálás lehet – tette hozzá.

Bukta Márta főigazgató elmondta, az a víziónk, hogy egyszer majd a Szerencsi SZC minőségi garanciát jelentsen arra, hogy az itt végzettséget szerzők kiváló szakemberek, akik megállják helyüket a munkaerőpiacon, versenyképes tudással rendelkeznek, képesek a folyamatos megújulásra és tisztelik a munkát. A főigazgató azt is hozzátette: bízik benne, hogy ez a fejlesztés a térség érdekeit fogja szolgálni.

Nyiri Tibor polgármester beszédében gratulált a sikeres projekthez, majd a rendezvényünk ünnepélyes szalagátvágással ért véget.

 

 

 

 KIMIKK
Alfafém Bt.Certa Szerszámkészítő és Alkatrészgyártó Kft.Diapolo Sport Kft.ÉMÁSZ Hálózati Kft.ÉPSZER Kft.G-Mínusz Kft.Halász Produkt Kft.INNOTEAM Kft.Jabil Circuit Hungary Kft.Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft.Kormos Zsuzsanna e.v.MOL Petrolkémia Zrt.Paul és Társa Kft.Prec-Cast Öntödei Kft.TIREK-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.UNIO COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen Működő RészvénytársaságVilant Kft.

  • SZC logo fehér
  • Szerencsi Szakképzési Centrum

   3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.

  • Telefon: +3647200123

   E-mail: centrum@szerencsiszc.hu

   OM azonosító: 203055

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000724


  2024Szerencsi Szakképzési Centrum